Uitgelicht : filmopnamen in het Vrouwenhuis

Lichtmeting op de set in kamer 3 van het Vrouwenhuis, 1999

Onlangs nog was het Vrouwenhuis te zien op de achtergrond in de met veel Gouden Kalveren bekroonde speelfilm ‘Bankier van het verzet.’ Maar in 1999 werden ook in het huis filmopnamen gemaakt door VPRO-Televisie voor de filmserie ‘Bij ons in de Jordaan,’ over het leven van volkszanger Johnny Jordaan. Continue reading “Uitgelicht : filmopnamen in het Vrouwenhuis”

Uitgelicht : alle hofjes van Zwolle (zijn die er dan ?)

Op 4 februari 2017 bestond het Vrouwenhuis 275 jaar. Om dit heugelijke feit te vieren bracht de Stichting het Vrouwenhuis een boek uit over álle hofjes van liefdadigheid in Zwolle, gesticht door een particulier. Een onderwerp waarover nog niet veel gepubliceerd was maar wel enorm in de belangstelling staat. En dat waren er meer dan u op het eerste gezicht zou denken !

Aan historicus Jan ten Hove en kunsthistoricus en directrice Saskia Zwiers werd gevraagd een leesbaar en mooi geillustreerd boek te schrijven, op basis van nieuw archiefonderzoek. Over hofjes zoals het verdwenen Sint Laurensgasthuis uit 1444 (Sassenstraat), de Emmanuelshuizen (Praubstraat/Goudsteeg), gesticht in 1639, over het Vrouwenhuis, de Pruimersstichting en de Roelinkshuizen in het Kromme Jak (foto voorkant boek). Tot en met het Zwolse Knarrenhof toe !

Jan ten Hove en Saskia Zwiers, Hofjes in Zwolle. 700 jaar huisvesting voor ouderen, Zwolle [St. het Vrouwenhuis] 2017. ISBN 978 90 9029974 7. Vormgeving Frank de Wit. 144 pagina’s. 125 afbeeldingen. Met plattegrond van alle locaties.

Het boek is te koop in het Vrouwenhuis en kost 20 gulden. U ondersteunt daarmee de instandhouding van dit monument. Per post versturen binnen Nederland kost nog eens 5,95 euro extra. U kunt bestellen (en een afspraak maken) via tel. 038-4224823 of info@vrouwenhuiszwolle.nl. U kunt uw exemplaar ook laten signeren door de auteurs.

Uitgelicht : de oude vrouwen


Drie bewoonsters op de binnenplaats, ca. 1955.
Het Vrouwenhuis heeft wel een register met namen maar had geen beeld van de vrouwen. Na een oproep in de Zwolse Courant in 2000 brachten bezoekers foto’s van oudtante en oma. De namen kregen een gezicht en soms een levensverhaal.
Op de tuinbank zit links Mientje van de Belt. Zij woonde in kamer 1 bij de achterdeur en was jarenlang de portierster van het Vrouwenhuis.

Soms vertelt een archiefstuk iets over het leven van de dames. In december 1886 vermeldt de directeur in zijn kasboek dat de bewoonsters met Sint Nicolaas bruin bier, een stuk spek en een worst hebben gekregen.

Uitgelicht : het testament

Detail uit het testament van Aleida Greve, met de stichting van een Oude Vrouwenhuis

Aleida Greve was de laatste van haar familie, met haar sterft haar tak uit.
Al in 1719 maakt ze haar testament op waarin ze schrijft een Oude Vrouwenhuis te willen stichten van haar woonhuis. In een aantal codicillen wijzigt ze nog dingen, zoals dat de magistraat geen inzage mag hebben in de administratie. De laatste versie dateert van een paar dagen voor haar overlijden op 4 februari 1742, met een beverige handtekening.