Het Vrouwenhuis

In het Vrouwenhuis van Aleida Greve wandel je door interieurs uit drie eeuwen, van 1680 tot 1980, van de sfeervolle regentenkamer tot de eenvoudige kamer van een bewoonster uit de 20ste eeuw. 

Het (Oude) Vrouwenhuis werd in 1742 gesticht door de welgestelde Aleida Greve (1670-1742) die bij testament had bepaald dat na haar dood haar prachtige patriciërshuis een hofje voor bejaarde dames moest worden. Weduwen en ongehuwde vrouwen konden er gratis een kamer bewonen en ontvingen een toelage en gratis medische verzorging. Door de veranderde sociale omstandigheden in de 20ste eeuw was dit soort liefdadigheid niet meer nodig. De laatste vrouw verliet in 1984 het hofje en ging naar het moderne bejaardenhuis.

Veel van de authentieke interieurs zijn bewaard gebleven en sommige staan sinds 2018 op de nationale toonbeeldenlijst van interieurensembles van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Vanaf 1987 is de begane grond een museum en op afspraak voor het publiek geopend.

Het Vrouwenhuis is ruim twee jaar gesloten geweest wegens een omvangrijke restauratie. Nieuwe ontdekkingen tijdens de recente restauratie waren de aanleiding voor een serie korte video’s over de bewonings- en bouwgeschiedenis van dit belangrijke complex. De video’s zijn gemaakt door bouwhistoricus Peter Boer / ARCX in opdracht van Stichting het Vrouwenhuis. Ook in het nieuwe boek over het Vrouwenhuis valt over de nieuwe ontdekkingen te lezen.

Aflevering 1: Huis ende doergaande wehre

De naam ‘Huis ende doergaande wehre’ is ontleend aan een verkoopacte van het huis uit 1645. Wehre heeft betrekking op het achterliggende erf dat destijds al een uitgang aan de Voorstraat had.

Aflevering 2: Het oudste deel

Aflevering 3: Uitbreiding in de 15e eeuw

Aflevering 4: 17e eeuws stadspaleis

Kijk binnenkort ook naar de volgende afleveringen !