Willem Beurs

De schilder Willem Beurs droeg zijn boek “De groote waereld in ’t kleen geschildert” op aan zijn vier Zwolse leerlingen van wie de schilderijen in het Vrouwenhuis worden bewaard. Stichteres Aleida Greve vormde namelijk met familieleden rond 1686 een schilderclubje.

Zijn boek gaat over schildertechniek en is het enige uit de 17de eeuw op dit gebied dat bewaard is gebleven. Voor kunsthistorici en kunstenaars die de schilderkunst uit de Gouden Eeuw bestuderen internationaal van groot belang.

Voor 1692 moeten de vier meiden dus schilderles hebben gekregen van deze kunstenaar. Momenteel wordt met infraroodreflectografie, röntgencamera en microscoop onderzocht of zij zich aan de aanwijzingen van de meester hielden. Van Beurs zelf bleef, behalve een tekening, geen werk bewaard. Maar misschien dat het bloemstilleven op de schouw in de Regentenkamer van het Vrouwenhuis van zijn hand is?

Willem Beurs had zijn ‘schildercamer’ (atelier) niet in het Vrouwenhuis, maar in een pand aan de Spiegelsteeg, tegenwoordig de Spiegelstraat.

Het boek van Beurs lezen? Het staat online.

Opdrachtpagina in het boek van Beurs, Amsterdam 1692