Lezingen (wegens verbouwing voorlopig niet mogelijk)

Lezingen (voor groepen van 10 tot 20 personen)

Het Vrouwenhuis is uitsluitend op afspraak geopend voor groepen. Bent u niet met een groep maar wilt u een keer een lezing bijwonen op een door ons gekozen tijdstip, dan kunt u contact met ons opnemen.

ENTREEPRIJZEN : €     p.p. (min. 10 pers.) Duur : 90 min. Ontvangst met koffie of thee in de regentenkamer, daarna een powerpointlezing in de ontvangstkamer, afgesloten met een speciale rondleiding die vooral betrekking heeft op het gekozen onderwerp. De zes (zeven) onderwerpen die het Vrouwenhuis biedt, vindt u hieronder.

1.Wassen & strijken door de eeuwen
Een lezing over de geschiedenis van wassen, bleken, strijken en mangelen tot aan de komst van elektrische apparaten.
Na de lezing wordt een pronkkabinet met een uitgebreide linnenuitzet geopend en een bezoek gebracht aan de 17de eeuwse kleerzolder van het Vrouwenhuis met de mangel en aan het washok op de binnenplaats.

2. Rondom ‘Het Theesalet’ (1689) : over de geschiedenis van de thee en de suiker in Nederland
Het Vrouwenhuis bezit het oudste schilderij van een theedrinkend gezelschap, gemaakt in 1689 door Cornelia van Marle. Een lezing over de komst van thee en suiker uit de koloniën in Nederland in de 17de eeuw en over de gebruiken rond het drinken van thee. Met speciale aandacht voor het Chinese en Japanse porselein in het Vrouwenhuis.

3. Gebruiken rond huwelijk en geboorte in de 17de eeuw : de familie Soury-Wolfsen in het Vrouwenhuis
Aan het einde van de 17de eeuw werd het huis bewoond door burgemeester Pieter Soury, zijn vrouw Aleijda Wolfsen, schilderes, en hun grote kinderschare. In hun soms korte levens werd veel gefeest en gerouwd. Na de lezing wordt een kunstkabinet geopend waarin verschillende interieurs van het Vrouwenhuis anno 1690 op schaal zijn nagebouwd.

4. Penseelprinsessen : schilderessen in de 17de eeuw
Het Vrouwenhuis bewaart het werk van zes schilderessen uit de 17de eeuw, zowel amateurs als professionals. Een unieke collectie in Nederland dat verbonden is met het huis. Was hun werk nou zo uitzonderlijk of waren er meer vrouwen op deze manier werkzaam in de Republiek. En heeft de zesde, Eva van Marle, eigenlijk wel bestaan of is zij 19de eeuwse fictie?

5. Hofjes in Zwolle : 700 jaar huisvesting van ouderen
Het eerste Zwolse hofje van liefdadigheid, gesticht door een particulier, dateert uit 1444. Het Vrouwenhuis van Aleida Greve is dus in 1742 een late, maar was toen wel het grootste. Wat betekende oud zijn vóór de komst van de AOW in 1957 en hoe werden senioren vroeger gehuisvest. De woonvorm van oude hofjes in Zwolle wijkt af van de rest van Nederland.